Tuesday, September 18, 2007

Life is a balancing act

Have you ever thought that at every moment you have infinite number of activities to choose from and unknowingly or unconsciously you are doing just that, always? From doing small little things to taking big decisions you choose one over several others. You prioritize your day to day activities, you also make changes in your routine, and you postpone certain task to make room for other in your schedule. You also decide whether to study science or arts, whether to play guitar or tabla. But the interesting thing is you can not do all even if you want. In other words, you always have to make a trade off.

Now the question is should we put our brain, should we put our thought into these small, unnoticed, unconscious choices that we relentlessly make throughout our life? May be yes. Then we should be ever conscious. Mind should be alert and vigilant. For this, you have to have a goal. And every decision, every activity, however small it be, should be aligned with your goal. For example, you can spend the weekend in two ways, say, you can relax in the comfort of your sweet home or engage yourself in social work. It depends on your outlook of life. It depends on how you want to live your life, what you want to do in your life. The worst thing is to repent during your last days of life that you should have done this or you should not have done that. These little choices go a long way to make you what you want. That’s why, to live a happy and successful life let your brain do a few more calculations while choosing among many options. Let your each and every activity be in line with your goal and purpose.

1 comment:

  1. Mỗi văn phòng của công ty hay doanh nghiệp đều có cách thiết kế và bài trí sản phẩm nội thất văn phòng làm việc khác nhau cho nên việc chọn lựa sản phẩm cũng như bài trí tùy thuộc khá nhiều về diện tích văn phòng cũng như là tính chất công việc của công ty. Những không thể nào thiếu các vật dụng sau: bàn,ghế,tủ. Vậy cách bố trí các sản phẩm nội thát văn phòng như thế nào phù hợp đúng với các tiêu chí trong văn phòng cùng chúng tôi tìm hiểu qua chia sẻ sau:
    Đới với việc vài trí bàn làm việc
    Vị trí bàn làm việc thường được đặt ở nơi có ánh sáng tốt nhất, ngày nay trong các thiết kế nội thất văn phòng đương đại thì hầu như các văn phòng làm việc đều được hỗ trợ đầy đủ ánh sáng. Kích thước mỗi loại bàn làm việc văn phòng thì không nhất định ,luôn phụ thuộc vào diện tích văn phòng làm việc. Đối với các văn phòng có diện tích nhỏ thì luôn ưu tiên về không gian do đó bàn làm việc thường được kết hợp gắn liền với kệ sách và luôn được xếp lại hoặc giấu vào bên trong hoặc sau lưng của kệ sách sau khi sử dụng xong.
    Đối với công ty có diện tích văn phòng lớn thì sử dụng cụm bàn modum hay các mẫu bàn văn phòng hòa phát có bán trên thị trường hoặc những mẫu sản phẩm của các thương hiệu nội thất khác đáp ứng đúng nhu cầu sủ dụng cho văn phòng của mình.Ghế văn phòng thường được bố trí theo chức năng của văn phòng làm việc. Tùy theo diện tích phòng làm việc để từ đó bố trí các loại ghế khác nhau .Các văn phòng lớn ngoài các loại ghế xoay cho người làm việc, thường được bố trí thêm sofa được trang trí từ đơn sắc đến đa sắc rất tiện dụng cho lúc nghỉ ngơi lẫn lúc cần tiếp khách. Hy vọng với các thông tin trên bạn có thê tự tràng trí cho mình không gian làm việc tốt nhất.

    ReplyDelete